تلفن پاسخگویی:

22795182 | 021-66502350

مطالب آموزشی

تفسیر نقشه مغزی QEEG

نقشه مغزی  یکی از بهترین راههای تشخیصی در حوزه ی علوم  اعصاب، می باشد.  یکی از ابزارهای جدید برای بررسی و عملکرد مغزی و اندازه

ادامه مطلب »

آزمون عصب روانشناختی CANTAB

آزمونی ارزیابی  های عصب روانشناختی برای سنجش میزان عملکرد مغز یک فرد شامل خواندن، استفاده از زبان، توجه، یادگیری، سرعت پردازش، استدلال، به خاطر سپردن،

ادامه مطلب »