نوروتراپی شامل یک مجموعه از متدهای درمانی نوروفیزولوژیک مبتنی بر تکنیک های نوروفیدبک، تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و تحریک های مغناطیسی فراجمجمه ای جهت اصلاح عملکرد مغز است. روش های نوروتراپی درمانی غیرتهاجمی با هدف اصلاح عملکرد مغز هستند که برای بهبود اختلالات ذهنی و روانی و افزایش کارایی مغز مستقیم بر مغز اثر می گذارند. در ادامه به مبحث درمان نوروتراپی نیز می پردازیم:

آشنایی با درمان نوروتراپی Neurotherapy

درمان های نوروتراپی با تمرین های قاعده مند و پیوسته ، مغز را از حالت غیر طبیعی به حالت عملکرد طبیعی بر می گرداند. نوروتراپی یک آموزش اموج مغزی با استفاده از نرم افزار رایانه ای است که به افراد امکان می دهد مغز را برای تولید الگوهای موج سالم آموزش دهد و فرصت های بیشتری را برای توانبخشی از طریق بازآموزی مستقیم مغز ارائه می دهد.

نحوه عملکرد نوروتراپی از طریق یک روش سرگرم کننده برای بهبود رفتار و شرایط سلامت روانی از طریق مکانیسم پاداش است که در آن بیمار از امواج مغزی خود برای پخش فیلم به عنوان پاداش استفاده می کند. جلسات نوروتراپی 40 دقیقه طول می کشد و تحقیقات نشان داده که باعث بهبود طولانی مدت در الگوهای امواج مغزی می شود.

مواردی که با استفاده از نوروتراپی قابل درمان هستند شامل :

آشنایی با درمان نوروتراپی Neurotherapy

در درمان نوروتراپی، یک یا دو سنسور روی پوست سر و یک حسگر در هر لوب گوش قرار می گیرد. سپس ، تجهیزات الکترونیکی با تکنولوژی بالا بازخورد صوتی و تصویری واقعی (آنی) در مورد فعالیت امواج مغزی ارائه می دهد. سنسورها الگوهای الکتریکی ناشی از مغز را اندازه گیری می کنند، درست مانند این که پزشک از سطح قفسه سینه به قلب کسی گوش دهد. هیچ جریان الکتریکی به مغز وارد نمی شود. الگوهای امواج مغزی به کامپیوتر منتقل شده و از طریق QEEG ثبت می شوند.

روش درمان نوروتراپی

روش درمان نوروتراپی

در درمان نوروتراپی، یک یا دو سنسور روی پوست سر و یک حسگر در هر لوب گوش قرار می گیرد. سپس ، تجهیزات الکترونیکی با تکنولوژی بالا بازخورد صوتی و تصویری واقعی (آنی) در مورد فعالیت امواج مغزی ارائه می دهد. سنسورها الگوهای الکتریکی ناشی از مغز را اندازه گیری می کنند، درست مانند این که پزشک از سطح قفسه سینه به قلب کسی گوش دهد. هیچ جریان الکتریکی به مغز وارد نمی شود. الگوهای امواج مغزی به کامپیوتر منتقل شده و از طریق QEEG ثبت می شوند.

در واقع به طور معمول، ما نمی توانیم بر الگوهای امواج مغزی خود تأثیر بگذاریم زیرا از آنها آگاهی نداریم. با این حال ، هنگامی که می توانیم امواج مغزی خود را چند هزارم ثانیه پس از وقوع روی صفحه کامپیوتر مشاهده کنید ، به شما این توانایی را می دهد که بر آنها تأثیر بگذارید و آنها را تغییر دهید. مکانیسم عمل شرطی شدن عملگر نامیده می شود. ما به معنای واقعی کلمه در حال ترمیم و بازآموزی مغز هستیم. در ابتدا ، تغییرات کوتاه مدت هستند ، اما تغییرات به تدریج با تمرین پایدارتر می شوند. و با ادامه بازخورد  و تمرین ، معمولاً  فرد می تواند  الگوهای موج مغزی سالم تری را ایجاد کند .

این  روش شبیه به ورزش یا انجام فیزیوتراپی با مغز ، افزایش انعطاف پذیری و کنترل شناختی است و انتظار می رود که اثرات آن دائمی باشد. در واقع مغز  عضو اصلی  یادگیرنده وجود انسان است می تواند تغییر کند و  یاد بگیرد. نوروتراپی بطور مستقیم از طریق فرایند یادگیری و انعطاف پذیری مغز می تواند در درمان اختلال های روانی و ذهنی به ما کمک  کند.

دستگاههای مورد استفاده در نورتراپی

در درمانهای نوروتراپی از دستگاه های مختلفی  استفاده می شود  مهم ترین دستگاههای مورد استفاده نورتراپی  در کلینیک توانمند سازی عصبی توانش شامل :

1- دستگاه نوروفیدبک پروکامپ
2- دستگاه نوروفیدبک ویلیستاس
3- دستگاه CES
4- دستگاه AVE/AVS
5- دستگاه tDCS نورو استیم
6- دستگاه tDCS اکتیوادوز
7- دستگاه Eye Tracking

دستگاههای مورد استفاده در نورتراپی

مرکز نوروتراپی دکتر قدمگاهی و دکتر جهانی

‌مرکز نوروتراپی دکتر قدمگاهی و دکتر جهانی، به عنوان مجهزترین مرکز نوروتراپی در مرکز و غرب تهران مجهز به دستگاه‌های پیشرفته درمان آسیب مغزی است و به روزترین و مدرنترین روشهای نوروتراپی منطبق با تجهیزات روز در دنیا را به  مراجعین خود ارائه می دهد .